Natuurkunde 2 Havo Vermogen en Energie

Leren leren Uitleg Film
Hoe leer je deze paragraaf.
Maak een mindmap:
In het midden de titel.
als eerste tak(takken) de alinea titels.
Als tweede tak(ken) de blauwe vetgedrukte woorden.

Weet wat de woorden betekenen.
Zorg dat je de definities kent!!
Bekijk de plaatjes.

Bestudeer de formules:
Grootheden (onderwerk)
eenheden (maat)

Herken verbanden
(zoals / wanneer evenredig, omgekeerd evenredig enz.)

Vermogen
Doelen Oefeningen Simulaties
Doelen:
Je kunt uitleggen:
- wat vermogen is.
- hoe je met vermogen rekent (P = U x I).
- Hoe je een totaal vermogen bepaald.

definities:
Vermogen

Vermogen
Instap
Vermogen