Natuurkunde 2V Elektrische stroomkring

Leren leren Uitleg Film
Hoe leer je deze paragraaf.
Maak een mindmap:
In het midden de titel.
als eerste tak(takken) de alinea titels.
Als tweede tak(ken) de blauwe vetgedrukte woorden.

Weet wat de woorden betekenen.
Zorg dat je de definities kent!!
Bekijk de plaatjes.

Bestudeer de formules:
Grootheden (onderwerp)
eenheden (maat)

Herken verbanden
(zoals / wanneer evenredig, omgekeerdevenredig enz.)
 
Geleiders en isolators        Stroomkring
Stroomsterkte 
0:45 min
Ampere meter aflezen
Doelen Oefeningen Simulaties
Doelen:
Je kunt uitleggen:
-  wat een stroomkring is.
- wat elektrische energie is
- wat een spanningsbron is.
- wat een  geleider en isolator is.
- wat stroomsterkte is
- hoe je stroom meet.
- wat een elektrische weerstand is.
- wat lading is

definities:
Elektrische energie, stroom


Wateranalogie
Bron: http://www.happyphysics.com
Stroom circuit
 Bron: http://phet.colorado.edu/
Signal Circuit Screenshot
Stroom circuit
 Bron: http://phet.colorado.edu/