NASK Vaardigheden 2de klas Nask Base Geluid
Nr Omschrijving uitleg Film Natuurkunde overal 2 H Vragen.
G 1 Vakkennis
Ik begrijp:
- hoe geluid ontstaat.
- hoe geluid verplaatst.
- hoe geluid wordt ontvangen.

61,77
G 2 Vakkennis
Ik kan in een blokschema aangeven wat er met geluid gebeurd.
  16,18,76
G 3 Toepassen
Ik ben in staat om te rekenen met geluidssnelheid.
  79,80
G 4 Toepassen
Ik kan uitleggen en rekenen met echo
 
G 5 Vakkennis
Ik kan uitleggen wat frequentie, trillingstijd en amplitude zijn.
62, 63,64,
G 6 Vakkennis
Ik kan uitleggen wat geluidsterkte is en met dB rekenen als het aantal bronnen verdubbelt.

2003 versie
15,17,19
G 7 Toepassen
Ik kan rekenen met frequentie en trillingstijd.
Grootheid/eenheid V1
Metriek (micro,milli,kilo en mega)V2
Wetenschappelijk V3
formules V4

NASK Vaardigheden 2de klas

2003 versie
  65 t/m 67,84
V6 Vaardigheid
Ik kan uitleggen wat omgekeerd evenredig is en dit toepassen in dit hoofdstuk.
   
G 8 Vakkennis (HV)
Ik kan uitleggen wat ultra soon
geluid is.
     
G9 Vaardigheid
Ik begrijp hoe een diagram met geluidssterkte en frequentie werkt.
  68 t/m 70,
81 t/m 83
G 10 Vakkennis
Ik kan uitleggen hoe en op welke  drie plekken, maatregelen bij geluidshinder werken.
  85 t/m 90
G 11 Vakkennis
Ik kan uitleggen hoe het oor werkt en wat gehoordrempel, frequentebereik en pijngrens is.
  78
         Mindomo geluid  
Uitleg geluid Powerpoint geluid tips bij
vragen h4
Rekenen met frequentie en trillingstijd

Filmpjes
De theorie van geluid
Geluid maakt golven
Altijd geluid
Geluid beweegt
BB 20080206_geluid01
Geluid maakt golven
Altijd geluid
Het is nooit helemaal stil
Geluid beweegt
Geluid is trillende lucht
Geluid
Geluid is trilling

"sounds waves and their sources"
Physics with Mr. Noon: Sound Part 1 Physics with Mr. Noon: Sound Part 2 "sounds waves and their sources"

Physics Project : Sounds Specian's Phun machines: Sound wave
Physics Project : Sounds  Specian's Phun machines: Sound wave Exploring Sound: Sound Waves

Fun met geluid
Resonance Phenomena in 2D on a Plane Chladnitour water at 100hz
Resonance Phenomena in 2D on a Plane TResonantie met strijkstok en metalen plaat Water at 100h z

Ruben's Tube Demo
Ruben's Tube

xSonic Boom

KS3/4 Science - Physics Lesson Starters: Sound

breaking a wine glass using resonance


Laatste aanpassing :